Sveta  Krizma  u  Potočanima

  Osvanuo je prelijepi sunčani dan u Posavskoj ravnici i donio nam blagdan Sv. Juraja. Taj blagdan nam donosi jedan jak primjer, a to je da vlastito uvjerenje odnosno vlastitu vjeru koju smo dobili od apostola ne mijenjamo pod nikakvom silom dušmana, nego hrabro svjedočimo za Svijetlo pa makar pod cijenom života.

    Vođeni tim primjerom našega dragoga Sv. Juraja podijeljena je sveta krizma našim župnim krizmanicima, njih trideset jedno, a krizmu je podijelio biskup vojnoga ordinarijata u BiH dr. Tomo Vukšić. Biskup je ohrabrio naše krizmanike a i vjerni narod da uvijek ostanu čvrsti u svojim vjerskim uvjerenjima i da se Božja riječ usadi i rodi u našim srcima. Našim krizmanicima želimo da kroz svoj život hrabro svjedoče vjeru u Trojedinog Boga jer kao što kaže Sveto pismo :

"Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni." (Iv 14,6)

Prilog

Ivica Blažević

 

Homepage Uhren
Aktuelles Datum

Ovdje se ne rađa

samo da se živi

 

Ovdje se ne živi

samo da se umire

 

Ovdje se ponekad

i umire da se živi

Potočani iz ptičje perspektive