Udruga građana  "fra.Grga Vilić"

Nakon smrti fra Grge Vilića (1945.-2009.) skupina njegovih poštovatelja osnovala je udrugu građana. Udruga je registrirana 2010. godine. Glavni ciljevi Udruge jesu: skrb za intelektualno nasljeđe fra Grge Vilića, kulturna i izdavačka djelatnost te humanitarni rad.

       Udruga nastoji širiti tradicionalne vrjednote za koje se zalagao fra Grga: potpora zdravoj obitelji (otac, majka i djeca); ljubav prema zavičaju; čuvanje istine o našoj prošlosti; istraživački rad; tiskanje članaka i knjiga; stvaranje skladna suživota u Bosni i Hercegovini.

       Osnivačka je skupština održana u lipnju 2010. u Usori. Skupština je usvojila Statut i izabrala Upravni odbor, Nadzorni odbor i tajnicu Udruge. Za predsjednika Udruge izabran je mr. sc. Anto Knežević, za predsjednika skupštine Miro Sirovina, a za dopredsjednika skupštine mr. sc. fra Petar Andrijanić. Godine 2014. izabran je novi predsjednik skupštine: dipl. oec. Anto Kovačević, rodom iz Vrbovca kraj Odžak

      Udrugu zastupaju i predstavljaju dvije ovlaštene osobe: predsjednik Udruge i predsjednik skupštine. Aktivnosti Udruge se financiraju od članarine (20 KM godišnje), prodaje fra Grginih knjiga, donatorstva i sponzorstava. 

Evo na čemu je Udruga do sada radila:

 

  -počela je uređivati svoju prostoriju u jošavskom Domu; 

 -osobama u potrebi uručila je jednokratnu pomoć u ukupnom iznosu od oko 600 KM;

 -održala je 30-ak predavanja o društveno-kulturnim temama i knjigama;

 -objavila je (2014.) studiju o budućnosti zavičaja »Bosanska Posavina 2030. godine«;

 -pomogla je tiskati knjigu Ive Lubine »Škola u Vrbovcu« (2014.);

 -tiskala je 15 »Biltena« koji su dostupni i u elektronskom obliku;

 -pripravlja za tisak veliku »Enciklopediju Bosanske Posavine«;

 -prikuplja građu za monografiju odžačkoga kraja i zbornik radova o fra Grgi Viliću;

 -započela je (2011.) dugoročni projekt »Usmena povijest Bosanske Posavine« u kojemu je digitalnom kamerom snimljeno 50-ak starijih ljudi (od Plehana do Zovika);

 -proizvela je (u suradnji s agencijom PARADZIK | VISUALS) dva dokumentarna filma: jedan o fra Grgi Viliću, a drugi o tragediji na području Odžaka koncem svibnja 1945. godine.

 

     Udruga djeluje diljem zavičaja: od Žabljaka i Sivše (Usora), Odžaka i odžačkih sela (Svilaja, Potočana, Drenovca, Vlaške Male), Bosanskog Broda i Donjih Koliba kraj Bos. Broda pa do Plehana kraj Dervente, Gornje Tramošnice kraj Gradačca, Gornjeg Zovika kraj Brčkoga itd.

      Članovi Udruge potpisuju pristupnicu (izjavu da se žele učlaniti). Među članovima ima i stranaca (sveučilišnih profesora iz Amerike i Ukrajine). Odlično posjećene tribine potvrđuju da i »običan puk«, pa i bake u starinskim maramama, visoko cijene rad Udruge.

      Osim ciljeva određenih Statutom, Udruga nastoji i moralno-duhovno nadići naše svakodnevne materijalne potrebe. To nadilaženje materijalnosti ima terapijski učinak na stvaranje zajednice suosjećajnih ljudi. Zato kažemo: kad posjetite nas, vi posjećujete svoj zavičaj i dušu svoju!

 

Kontakt

Predsjednik Udruge: antoknez@gmail.com (email); 063 233 966 (mobilni)

Predsjednik skupštine: akovacevic@filmoteka.hr (email)

Adresa: Udruga građana »fra Grga Vilić«

Društveni dom Jošava, Potočani bb

 

76290 Odžak, Bosna i Hercegovina

 

Osnivačka skupština održana u lipnju 2010. u Usori ( slika gore )
Osnivačka skupština održana u lipnju 2010. u Usori ( slika gore )

A sve aktivnosti Udruge fra.Grga Vilić možete pratiti i na

 

službenom kanalu Udruge na You Tube.com

Homepage Uhren
Aktuelles Datum

Ovdje se ne rađa

samo da se živi

 

Ovdje se ne živi

samo da se umire

 

Ovdje se ponekad

i umire da se živi

Potočani iz ptičje perspektive