Statut Župe Potočani

1. Ime i sjedište Kulturne Udruge

 

      Kulturna udruga "Župa Potočani" nosi ime naše župe i to je udruga u smislu artikla 60 ff.ZGB sa sjedištem u Volketswill / ZH.

 

2. Svrha Postojanja i zadaće udruge

 

      Dobrotvorno , Kulturno , sportsko , druževno i društveno organizovanje i koordiniranje sumještana naše župe koji se nalaze u Švicarskoj. Promicanje i njegovanje prijateljstva sa svima ljudima dobre volje. Provođenje humaniternih akcija da bi se moglo pomoći drugima a i samim sebi.

 

3. Članstvo u Udruzi

 

     Član udruge može biti svaka osoba koja se u našem društvu ugodno osjeća i koja hoće sa nama zajedno raditi. Član kulturne udruge " Župa Potočani " se postaje prihvaćanjem statuta i potpisom na formular za primitak u članstvo koje se ispunjava svojevoljno. Svaki član može svojevoljno istupiti iz udruge kad utvrdi da njegovo članstvo ni njemu a ni udruzi više ne služi ali se isto tako može svaki član , koji povrijedi statut udruge , iz članstva isključiti.

 

4. Prava i zadaće članova

 

Svi članovi udruge imaju pravo na glasovanje , na aktivno učestvovanje u svim poslovima i odlukama . Svi članovi su obavezni brinuti o dobrom glasu i aktivnostima udruge. Rad u udruzi je dobrovoljan i ne naplaćuje se.

 

5. Financiranje Udruge

 

       Financiranje udruge se odvoja preko dobrovoljnih priloga i dobiti iz raznih aktivnosti koje udruga sama organizira.  Raspolaganje sa računom udruge imaju predsjednik , dopredsjednik i rizničar.

 

6. Upravni organi Kulturne Udruge "Župa Potočani" su:

 

      6.1   Skupština Udruge

  6.2   Uprava Udruge

         6.3 Financijska kontrola

 

      6.1.1 Skupština udruge je najviše upravno tijelo i  održava se jedanput godišnje a sačinjavaju je svi članovi udruge. Tri tjedna prije održavanja godišnje skupštine trebaju se obavijestiti svi članovi o vremenu i mjestu održavanja iste. Samo skupština može mijenjati Statut , nova pravila dodavati i odlučivati o novim zadaćama.

      6.2.1 Upravu udruge sačinjava :

                

            1. Izvršni odbor koji sačinjavaju 7 do 10 članova , ima kontrolnu zadaću a čine ga:

Čalušić Josip , Brajinović Ivica , Zečević Ivan , Grgić Ilija , Iličević Ilija ,

Majić Pero , Knežević Andrija , Zec Dragan , Ćubel Anto i Božić Marko .

 

            2. Predsjedništvo koje sačinjavaju 4 člana i to:

 

         Predsjednik                               Grgić Ilija

         Dopredsjednik             Knežević Andrija

         Tajnik                                    Čalušić Josip

         Rizničar                                   Iličević Ilija

 

        Predsjednik udruge vodi udrugu i organizuje rad članova , vodi sastanke i godišnju skupštinu. On se bira na godišnjoj skupštini sa većinom glasova i njegov mandat se može produžiti.

        Dopredsjednik mijenja predsjednika u njegovoj odsutnosti i pomaže mu u njegovim zadaćama.

       Tajnik vodi zapisnike sa sastanaka i godišnje skupštine.

       Rizničar vodi financije i direktno je skupštini odgovoran.

 

      6.3.1 Financijsku kontrolu čine najmanje tri člana i biraju se na skupštini. Ima zadaću da kontrolira rad rizničara i direktno je skupštini odgovorna.

 

7. Zaključak

 

      Prestanak rada udruge se može zaključiti samo na godišnjoj skupštini uz većinu glasova. Statut je jednoglasno prihvaćen na sjednici udruge održanoj 09.11.2003 godine u Langenthalu i sa istim datumom je stupio na snagu.

 

 

 

Homepage Uhren
Aktuelles Datum

Ovdje se ne rađa

samo da se živi

 

Ovdje se ne živi

samo da se umire

 

Ovdje se ponekad

i umire da se živi

Potočani iz ptičje perspektive