Gdje Šargija sitno svira

 

Sad je ljeto u mom kraju

vjenčanja se pripremaju

Za svadbe se selo sprema

a mene još tamo nema

 

Gdje šargija sitno svira

uz nju cvili violina

Tu je moje rodno mjesto

Tu je moja Posavina

 

Iz ognjišta gdje se dimi

i gdje majka čeka sina

Tu je moja kuća stara

Tu je moja Posavina

 

Tamo gdje su ravna polja

A pored njih teče sava

Gdje najljepša sviće zora

Posavina moja spava

 

Gdje šargija sitno svira

Uz nju cvili violina

Tu je moje rodno mjesto

Tu je moja Posavina

 

Mijo Vidaković

 

 

Homepage Uhren
Aktuelles Datum

Ovdje se ne rađa

samo da se živi

 

Ovdje se ne živi

samo da se umire

 

Ovdje se ponekad

i umire da se živi

Potočani iz ptičje perspektive