Nisam to ja


Prikujte me,na ovu dionicu puta

Utabajte staze

Postavite šine

Isključite mogućnost

Sanjar da zaluta

Ali to nisam ja,

To moja ljuštura pluta

U moru mrske taštine.

A ono malo mene,

Što u ljušturi bude

Onaj,kojeg samo ja znam

Preplivava okeane

Istražuje kontinente

Upoznaje ljude

E njega, Vam nedam

Pa kako bude.

Prikujte me,na križu srama

vičite u glas

nek laž reže,ko na grlu kama

u taj sudnji čas.

Samo da znate,nisam to ja

Prazna ljuštura

Kao mrtvoj školjki biser kad vrate.

I ako Vas baš smeta,

Mnogi ne mogu da shvate

Jedan je tu, a drugi

Prosipa bisere u repu Kometa.


Boris B.Iko


Homepage Uhren
Aktuelles Datum

Ovdje se ne rađa

samo da se živi

 

Ovdje se ne živi

samo da se umire

 

Ovdje se ponekad

i umire da se živi

Potočani iz ptičje perspektive