U sobi radioamatera

Upućujem ovu misao

Počeću sa Arsenom D.

Arsen je zakon

Legenda

Dakle

Upućujem ovu misao

U jednu sobu radio amatera

Jednoj djevojci od Doboja

Rano moja

Negdje u ljeto

Tisućudevetstoosamdesete godine

U podkrovlju jedne zaboravljene mladosti

Mladosti gdje su se sva naša razmišljanja

Filozofska orgijanja srednjoškolaca

Uglavnom završavala u gaćama

Ko je koga povalio

Koliko puta pričao o prasku

Big Benu

Početku svega

A mi smo

Šutjeli

Gledali otvorenih usta

I ponekad smišljeno izbacivali laž

Donešenu negdje sa zapada

Naučenu iz plejboja

I sličnih malih teka

A uglavnom smo

Samozadovoljavali mali i veliki mozak

Voajerskim očima sedamnaestogodišnjaka

S kurtonima u džepu

Koje smo nosali

Ne otvorene

Onako izlizane

Od pokazivanja kao dokazni materijal

Naše muškosti

Upućujem ovu misao

U sobu radio amatera

Jednoj djevojci od Doboja

Rano moja

Afrodito moja

Savršenstvo žene što se kaje

I onog toplog nezaboravnog pitanja

Šta je

Imala si sve konce u svojim rukama

Mada su bili malo zamršeni

Početak si znala

A kraj se dao naslućivati

Lisice lukava od Doboja

Rano moja

A ja sam

Ko zec pred lov

Dignuti ušiju

Samo čekao taj prasak

Big Ben

Početak svega

I nikada jači otkucaj zidnoga sata

I nikad glasnija tišina nije bila

I nikada trenutak duži nije bio

I nikada uzdah nježniji nije bio

I nikad tvrda daska ko svila meka bila

I nikad cigareta slađega dima bila

I nikad ljepša muzika

Ponoćnog programa

U sobi radio amatera

Negdje u ljeto

Rano moja

Od Doboja.

 

Boris B. Iko

 

Laž

Želja je krhka što smo je htjeli

Prepuna korpa predivnih draži

I tvoj pogled, direktan al vreli

A, znam da je sve od same laži.

 

Možda je glupa iluzija samo

Gledam a neznam da ti kažem

Kako je sve divno kod tebe tamo

A, znam da ja to sve samo lažem.

 

Priznajem, tvoje oko što gleda

Ko da mi priča,oko da mi kaže

Al tvoje srce nikakvog znaka neda.

Jer zna,da oko srcu laže.

 

Boris B. Iko

 

Homepage Uhren
Aktuelles Datum

Ovdje se ne rađa

samo da se živi

 

Ovdje se ne živi

samo da se umire

 

Ovdje se ponekad

i umire da se živi

Potočani iz ptičje perspektive